четвъртък, 26 февруари 2009 г.

сряда, 25 февруари 2009 г.

понеделник, 23 февруари 2009 г.

Сън
Неонови отблясъци в сънувани танци,
преминават по слепоочията на момичето,
заспало с книга в ръка.

"Ще забравя да танцувам"- мисли си тя.
И всички около мен ще забравят и тогава
ще настане всеобща танцова тъга...

По пътянеделя, 22 февруари 2009 г.